آغاز بازدیدهای فرماندار ویژه سیرجان از دستگاه های اجرایی این شهرستان

فرماندار ویژه سیرجان از بررسی وضعیت خدمت رسانی به مردم و مسائل ادارات در جریان بازدیدهای سرزده و یا از پیش تعیین شده این نهاد از دستگاه های اجرایی ‌شهرستان خبر داد. 

 دکتر علی یعقوبی پور در جریان بازدید از اداره محیط زیست، یکی از برنامه های خود را انجام بازدیدهای سرزده عنوان کرد و گفت: در جریان این بازدیدها ضمن دیدار با مدیران، کارمندان و کارشناسان و احصاء مسائل و مشکلات احتمالی ادارات، از نزدیک وضعیت خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوعان بررسی می شود.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به وسعت جغرافیایی و قابلیت های بالقوه طبیعی شهرستان،بر حفظ و حراست از عرصه های زیست محیطی و مناطق حفاظت شده شهرستان و گونه های جانوری در این زیستگاه ها تاکید کرد.