با حضور امام جمعه موقت سیرجان، معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی فرمانداری، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش،مدیر آموزش و پرورش، رئیس کتابخانه های عمومی این شهرستان و جمعی از مسئولین محلی، زنگ نمادین آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در دبستان سرهنگی سیرجان نواخته شد.