سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان در این جلسه با تاکید بر پیگیری و انجام دقیق مصوبات جلسات کمیسیون پیشگیری خواستار اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اولیه برای تاسیسات و تجهیزات توسط دستگاههای خدمات رسان نظیر بانک ها و طلافروشی ها وبرخی اصناف درراستای  مقابله با سرقت شد.

دکتر یعقوبی افزود: سازمان ها و دستگاه های اجرایی در بحث ایمن سازی ادارات و مجموعه هایی که تحت مدیریت شان است، باید اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه واحد‌های ضایعاتی با تولید پسماند و زباله و ضایعات، سیما و منظر شهری را مخدوش کرده و آسایش مردم را سلب نموده اند،تصریح کرد:به منظور ساماندهی مکان های جمع آوری ضایعات و نظارت بر عملکرد خرید و فروش آن ها،باید هرچه سریعتر مراکز جمع آوری بازیافت و ضایعات توسط شهرداری سیرجان به مکانی در شهرک صنعتی شماره ۱ منتقل شوند.

در این جلسه بر خود مراقبتی و خود حفاظتی تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک ها،رعایت نکات امنیتی در جانمایی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک های دولتی و غیر دولتی،برگزاری دوره های مهارت آموزی برای افراد بهبود یافته از کمپ ترک اعتیاد توسط اداره فنی و حرفه ای سیرجان و انتقال افراد غیر بومی به شهرهای خود تاکید شدبرگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان سیرجان 

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان سیرجان به ریاست دکتر یعقوبی سرپرست فرمانداری و  با حضور دادستان،معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان در این جلسه با تاکید بر پیگیری و انجام دقیق مصوبات جلسات کمیسیون پیشگیری خواستار اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اولیه برای تاسیسات و تجهیزات توسط دستگاههای خدمات رسان نظیر بانک ها و طلافروشی ها وبرخی اصناف درراستای  مقابله با سرقت شد.

دکتر یعقوبی افزود: سازمان ها و دستگاه های اجرایی در بحث ایمن سازی ادارات و مجموعه هایی که تحت مدیریت شان است، باید اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه واحد‌های ضایعاتی با تولید پسماند و زباله و ضایعات، سیما و منظر شهری را مخدوش کرده و آسایش مردم را سلب نموده اند،تصریح کرد:به منظور ساماندهی مکان های جمع آوری ضایعات و نظارت بر عملکرد خرید و فروش آن ها،باید هرچه سریعتر مراکز جمع آوری بازیافت و ضایعات توسط شهرداری سیرجان به مکانی در شهرک صنعتی شماره ۱ منتقل شوند.

در این جلسه بر خود مراقبتی و خود حفاظتی تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک ها،رعایت نکات امنیتی در جانمایی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک های دولتی و غیر دولتی،برگزاری دوره های مهارت آموزی برای افراد بهبود یافته از کمپ ترک اعتیاد توسط اداره فنی و حرفه ای سیرجان و انتقال افراد غیر بومی به شهرهای خود تاکید شد