به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیرجان؛

صبح امروز ۲۴ خرداد ماه،دکتر یعقوبی پور سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان به همراه معاون امور عمرانی فرمانداری،رییس بنیاد مسکن،رییس اداره راه و شهرسازی،رییس نظام مهندسی شهرستان از روند اجرای پروژه های طرح نهضت اقدام ملی مسکن بازدید و مسایل و مشکلات ساخت این مجموعه ها را بررسی کردند.

گفتنی است،این بازدید به منظور بررسی پیشرفت پروژه ها و ایجاد هماهنگی بیشتر جهت تسریع در ساخت تعداد ۱۳۲۰ واحد مسکن در محل میدان شورا سیرجان توسط ۸ تعاونی مسکن انجام شد.