شورای زمین و مسکن سیرجان تشکیل جلسه داد

این جلسه به ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه سیرجان و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان،نماینده مردم سیرجان و بردسیر، معاون امور عمرانی فرمانداری،شهردار و مدیران ادارات شهرستان در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد .