جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان با حضور امام جمعه،فرماندار،رییس دادگستری،فرمانده نیروی انتظامی،شهردار و جمعی از مسئولین در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.