جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان سیرجان به ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان،معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد. در این جلسه در خصوص افزایش سرانه آرد شهرستان، کیفیت آرد، مشکل سیلوی سیرجان و... تصمیماتی اتخاذ گردید.