همزمان با برنامه کشوری و با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری،رییس اداره بهزیستی و جمعی از مسئولین وخیرین شهرستان،سه مرکز مثبت زندگی در سیرجان افتتاح شد