نشست هم اندیشی فرماندار سیرجان با  احزاب ، تشکل وفعالان سیاسی شهرستان

بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان گفت: هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی و پای کار آمدن احزاب و گرو ه های سیاسی برای بازسازی فضای حاکم و رسیدن به یک هدف مشترک و مشارکت حداکثری در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورا های اسلامی شهر و روستل است..
 در این جلسه نمایندگان تشکل ها و احزاب سیاسی نقطه نظرات خود را ارائه کردند.