آیین رونمایی از تابلو ساختمان دانشکده فنی و مهندسی مزین به نام شهید دانشمند محسن فخری‌زاده در دانشگاه پردیس سیرجان
رونمایی از تابلو ساختمان دانشکده فنی و مهندسی مزین به نام شهید دانشمند محسن فخری‌زاده در دانشگاه آزاد پردیس واحد سیرجان با حضور امام جمعه،فرماندار و جمعی از مسئولان