آیین درختکاری با حضور فرماندار سیرجان در منطقه گل گهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری‌ سیرجان، در آستانه ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری،آیین درختکاری و کاشت نهال با حضور امام جمعه،فرماندار، مدیرعامل شرکت گل گهر و جمعی از مدیران منطقه گل گهر و مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان در منطقه گل گهر برگزار شد.
فرماندار سیرجان در حاشیه این مراسم گفت: روز درختکاری به عنوان نمادی برای همت گماردن در راستای ایجاد و توسع ه فضای سبز و حفظ محیط زیست بوده و باید بصورت جدی و برنامه ریزی شده در فواصل زمانی متعدد و مداوم کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در دستور کار شرکت های منطقه گل گهر باشد