محدودیت ها تشدید می‌شود.
این مطلب را بهاالدینی فرماندار سیرجان در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت وپیشگیری ویروس کرونا این شهرستان که با حضور دکتر رضایی فرستاده ویژه وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی که امشب  ۷  اسفند در محل فرمانداری تشکیل شد  اعلام نمود .
 ایشان اظهار داشت با توجه به شرایط شهرستان وبمنطور جلوگیری از  انتقال ویروس کرونا مجبوریم بعضی محدویت های جدید اعمال کنیم .
فرماندار سیرجان گفت  علاوه بر کنترل ورودی ها  احتمال اینکه خروجی های شهرستان را نیز کنترل واز تردد خودروها به خارج از شهرستان ممانعت گردد وجود دارد .
بهاالدینی در ادامه اظهار داشت تعداد تیم های نظارتی افزایش وبه شدت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف.ادارات. فروشگاه های زنجیره ای و... نظارت خواهند داشت .