جلسه کمیته فناوری اطلاعات شهرستان سیرجان با ریاست معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و سایر اعضا در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه در خصوص بررسی مشکلات راه اندازی استارت اپ ها،
جانمایی و اسقرار پارک های فناوری اطلاعات و طرح های اشتغال زا با استفاده از فناوری اطلاعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت