جلسه تعیین تکلیف زمین های ورزشی شهرستان سیرجان به منظور احداث پنج باب زورخانه و چمن مصنوعی فوتبال با حضور نماینده حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان،معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سیرجان، بخشداران،رئیس اداره ورزش و جوانان در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.