دو زندانی جرایم غیرعمد مالی در سیرجان آزاد شدند

کمیته صلح و سازش شهرستان سیرجان با حضور امام جمعه،فرماندار،رئیس دادگستری،جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه در دفتر فرماندار برگزار و زمینه آزادی  دو محکوم مالی فراهم شد.