مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با حضور در دفتر فرمانداری با بهاالدینی فرماندار این شهرستان دیدار و در ارتباط با مشکلات و نیازمندی های خانواده های شهدا و جانبازان گفتگو کردند
وی با حضور در دفتر فرمانداری با بهاالدینی فرماندار این شهرستان دیدار و در ارتباط با ساخت مستند شهدای سیرجان بحث وتبادل نظر گردید.