دیدار فرماندار سیرجان با رئیس گمرک سیرجان
سهراب بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان به اتفاق معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری با رییس گمرک سیرجان دیدار و گفتوگو کردند. در این دیدار آقای محتشم رییس گمرک گزارشی از میزان صادرات و واردات در 10 ماهه سال جاری ارئه نمودند.