دیدار فرماندار سیرجان با مدیران  منطقه ویژه  اقتصادی شهرستان
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان صبح سه شنبه با حضور در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان به عمراه معاون تویعه و برنامه ریزی فرمانداری با مدیران منطقه ویژه اقتصادی دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار مدیران منطقه ویژه اقتصادی سیرجان توضیحاتی در مورد فعالیت ها و اقدامات انجام شده در منطقه ویژه اثتصادی اراده کردند.