به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیرجان، در ادامه بازدید سرزده فرماندار و معاونین فرماندار از ادارات  شهرستان، بهاالدینی فرماندار ویژه سیرجان با حضور در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ضمن بازدید از واحدهای مختلف این اداره و گفتگو با رییس وکارکنان ، در جریان ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفته و ارائه خدمات مطلوب، تکریم مراجعین و پیگیری امورات شهروندان را تا حصول نتیجه خواستار شد.

رییس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرستان سیرجان در خصوص اقدامات ، توانمندی ها و مشکلات و موانع موجود بر سر راه خدمت رسانی هرچه بهتر این اداره در راستای وظایف سازمانی حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی گزارش جامعی ارایه نمود.