جلسه کارگروه گندم ، آرد و نان شهرستان سیرجان برگزار شد
کارگروه آرد و نان شهرستان سیرجان با هدف ارتقا و ساماندهی واحد های نانوایی ، بررسی مشکلات آرد و رسیدگی به مشکلات بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان و با حضور فرماندار ویژه سیرجان ، معاون توسعه و برنامه ریزی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضا مرتبط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه کاهش سهمیه تعدادی از واحدهای نانوایی به دلیل احراز و ارتکاب تخلف مورد تصویب قرار گرفت و در ادامه نیز درخواست های متقاضیان در جهت تغییرات در نوع پخت، کیفیت نان و آرد و.... مورد بررسی قرار گرفت و در پایان از بحث و تبادل نظر بین اعضا کارگروه تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ گردید.