دیدار فرماندار سیرجان با بازرس کل ، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی ومدیر کل مدیریت وبرنامه ریزی استان .
امروز دوشنبه ۶ بهمن بهاالدینی فرماندار سیرجان در سفر به مرکز استان با آقای آبیار بازرس کل استان،  آقای علیزاده مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی وآقای رویدری مدیر کل مدیریت وبرنامه ریزی استان دیدار ودر خصوص مسائل شهرستان بحث وتبادل نظر گردید .