موفقیتی دیگر در حوزه میراث فرهنگی.

بهاالدینی فرماندار سیرجان از ثبت ملی آئین سنتی تپه بی بی دن خبر داد و اظهار  داشت:
ایین سنتی تپه بی بی دن ثبت ملی شد وامروز از سوی وزیر محترم میراث فرهنگی وگردشگری به استاندار محترم ابلاغ شد.
ایشان ضمن تبریک این رویداد مهم  به مردم با فرهنگ سیرجان  گفت انشالله در سال های آینده شاهد برگزاری باشکوه آین آئین در تپه زیبای بی بی دن باشیم.