نماز جمعه سیرجان پس از ۱۴ هفته تعطیلی بدلیل شیوع کرونا، این هفته ۲۶ دی ماه با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی اقامه شد.