مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۳۸۹/۰۴/۲۷

درباره شهرستان سیرجان

موقعیت جغرافیائی ومشخصات عمومی شهرستان سیرجان با ۱۷۴۸۱ کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی استان کرمان و در تقاطع راههای شوسه آسفالته چهار استان فارس ، کرمان ، هرمزگان و یزد و در مسیر راه اصلی تهران  _ بندرعباس واقع شده که ویژگی بسیار مناسبی را بدست آورده است واز شمال به شهرستان شهر بابک و رفسنجان  واز شرق به شهرستان بردسیر و بافت واز جنوب به شهرستان حاجی آباد هرمزگان واز غرب به شهرستان نیریز فارس محدود میشود ارتفاع این شهرستان از سطح دریا ۱۷۳۰ متر می باشد و دارای ۴ شهر ( سیرجان ، زیدآباد ، نجف شهر ، پاریز ) و دو بخش ( مرکزی ، پاریز )  و ۱۰ دهستان و ۴۶۸ روستای دارای سکنه و ۱۰۹۳ روستای خالی از سکنه میباشد مرکز آن شهر سیرجان با وسعت ۷۵ کیلومتر مربع وتا شهر کرمان ۱۸۰ کیلومتر فاصله دارد و دومین شهر استان کرمان از نظر وسعت و جمعیت شهری میباشد. سابقه تاریخی آنچه از متون تاریخی برمی آید مبنای شهر سیرجان مربوط به قبل از اسلام است و آنرا به زمان بلاش پادشاه اشکانی نسبت می دهند گفته می شود اسکندر در مراجعت از هندوستان از روی شهر قدیم سیرجان گذشته واز طریق بوانات ( استهبان ) به پاسارگاد و سپس شوش رفته است قدیمی ترین سندی که اطلاعاتی درباره سیرجان به ما می دهد نوشته ابن اثیر است او می نویسد گشتا سب که یکی از پادشاهان قدیمی ایران است به طرف کرمان آمده ودر کوهستانی که تنبور است (کوه تنبور سیرجان ) نام داشت جای گرفت وبه عبادت مشغول شد. سیرجان قدیم شهری بزرگ و آباد بوده و در زمان اشکانیان مرکز فرمانروای کرمان فعلی بوده است. در سال ۳۱ هجری قمری عثمان بن عفان عبدالله بن عامر را مامور فتح کرمان می کند که وی به سیرجان لشکر کشیده و سیرجان را به تصرف در می آورد و با روی کار آمدن یعقوب لیث صفاری سیرجان جز قلمرو فرمانروایی او قرار گرفت.جمعیت و نیروی انسانی جمعیت شهرستان: ۲۶۳۲۶۲ نفرجمعیت شهرسیرجان: ۲۰۹۰۶۳ نفر      درصد جمعیت شهری: ۴/۷۹ %جمعیت روستایی: ۵۴۱۹۹ نفر             درصد جمعیت روستایی: ۶/۲۹ %نرخ بیکاری: ۱۱%                               نرخ با سوادی: ۵/۸۹ % کشاورزی و دامپروری کل سطح زیر کشت : ۷۴۱۶۴هکتارسطح زیر کشت باغ : ۵۸۶۲۷ هکتارسطح زیر کشت زراعت : ۱۵۵۳۷ هکتارتولید پسته : ۳۷۰۰۰ تن در سال تولید غلات : ۲۲۱۵۰ تن در سال تولید بادام : ۵۰۰۰ تن در سال تعداد واحدهای مرغداری : ۸۶ واحدتولید مرغ گوشتی درسال : ۳۳۱۲۰۰۰ کیلوگرمتعداد دام شهرستان :۱۱۰۰۰۰۰ تعداد کشتارگاه دام : ۱ واحد نیمه صنعتی تعداد کشتار گاه طیور : ۲ واحد صنعتیتعداد چاههای عمیق ونیمه عمیق دایر : ۱۱۵۰ حلقهتعداد چشمه ها و قنات ها : ۵۸۰ رشته تعداد چاههای متروکه : ۸۲ حلقهتولید شیر در سال : ۷۴۵۶ تن در سالتعداد گاو شیری : ۷۸۰۰ راس تعداد گاو گوشتی : ۶۳۰۰ راس بخش فرهنگی تعداد مساجد و حسینیه ها : ۲۳۹ باب تعداد هیئت های عزاداری : ۱۸۶ هیئت تعداد کتابخانه های عمومی : ۹ باب تعداد استادیوم ورزشی : ۲ باب تعداد سالن ورزشی : ۸ باب تعداد زمین چمن : ۶ مورد بخش بهداشت و درمان تعداد بیمارستان : ۳ باب با ۳۹۳ تخت(به ازای هر ۶۷۰ نفر یک تخت در شهرستان سیرجان موجود می باشد)تعداد مراکز بهداشتی و درمانی : ۳ باب تعداد پایگاههای بهداشتی شهری : ۹ بابتعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستائی : ۱۰ باب تعداد خانه بهداشت : ۵۰ باب تعداد پزشکان متخصص و عمومی : ۱۶۳ نفر بخش حمل و نقل راه آهن به : بندر عباس . یزد . اصفهان . تهران و مشهد راه شوسه اصلی به مراکز چهار استان همجوارفرودگاه دارای ۲ پرواز در هفته به تهران . قشم و دبیطول جاده آسفالت بین شه

موقعیت جغرافیائی ومشخصات عمومی

شهرستان سیرجان با 17481 کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی استان کرمان و در تقاطع راههای شوسه آسفالته چهار استان فارس ، کرمان ، هرمزگان و یزد و در مسیر راه اصلی تهران  _ بندرعباس واقع شده که ویژگی بسیار مناسبی را بدست آورده است واز شمال به شهرستان شهر بابک و رفسنجان  واز شرق به شهرستان بردسیر و بافت واز جنوب به شهرستان حاجی آباد هرمزگان واز غرب به شهرستان نیریز فارس محدود میشود ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 1730 متر می باشد و دارای 4 شهر ( سیرجان ، زیدآباد ، نجف شهر ، پاریز ) و دو بخش ( مرکزی ، پاریز )  و 10 دهستان و 468 روستای دارای سکنه و 1093 روستای خالی از سکنه میباشد مرکز آن شهر سیرجان با وسعت 75 کیلومتر مربع وتا شهر کرمان 180 کیلومتر فاصله دارد و دومین شهر استان کرمان از نظر وسعت و جمعیت شهری میباشد.

سابقه تاریخی

آنچه از متون تاریخی برمی آید مبنای شهر سیرجان مربوط به قبل از اسلام است و آنرا به زمان بلاش پادشاه اشکانی نسبت می دهند گفته می شود اسکندر در مراجعت از هندوستان از روی شهر قدیم سیرجان گذشته واز طریق بوانات ( استهبان ) به پاسارگاد و سپس شوش رفته است قدیمی ترین سندی که اطلاعاتی درباره سیرجان به ما می دهد نوشته ابن اثیر است او می نویسد گشتا سب که یکی از پادشاهان قدیمی ایران است به طرف کرمان آمده ودر کوهستانی که تنبور است (کوه تنبور سیرجان ) نام داشت جای گرفت وبه عبادت مشغول شد. سیرجان قدیم شهری بزرگ و آباد بوده و در زمان اشکانیان مرکز فرمانروای کرمان فعلی بوده است. در سال 31 هجری قمری عثمان بن عفان عبدالله بن عامر را مامور فتح کرمان می کند که وی به سیرجان لشکر کشیده و سیرجان را به تصرف در می آورد و با روی کار آمدن یعقوب لیث صفاری سیرجان جز قلمرو فرمانروایی او قرار گرفت.

جمعیت و نیروی انسانی

جمعیت شهرستان: 263262 نفر
جمعیت شهرسیرجان: 209063 نفر      درصد جمعیت شهری: 4/79 %
جمعیت روستایی: 54199 نفر             درصد جمعیت روستایی: 6/29 %
نرخ بیکاری: 11%                               نرخ با سوادی: 5/89 %کشاورزی و دامپروری

کل سطح زیر کشت : 74164هکتار
سطح زیر کشت باغ : 58627 هکتار
سطح زیر کشت زراعت : 15537 هکتار
تولید پسته : 37000 تن در سال
تولید غلات : 22150 تن در سال
تولید بادام : 5000 تن در سال
تعداد واحدهای مرغداری : 86 واحد
تولید مرغ گوشتی درسال : 3312000 کیلوگرم
تعداد دام شهرستان :1100000
تعداد کشتارگاه دام : 1 واحد نیمه صنعتی
تعداد کشتار گاه طیور : 2 واحد صنعتی
تعداد چاههای عمیق ونیمه عمیق دایر : 1150 حلقه
تعداد چشمه ها و قنات ها : 580 رشته
تعداد چاههای متروکه : 82 حلقه
تولید شیر در سال : 7456 تن در سال
تعداد گاو شیری : 7800 راس
تعداد گاو گوشتی : 6300 راس

بخش فرهنگی

تعداد مساجد و حسینیه ها : 239 باب
تعداد هیئت های عزاداری : 186 هیئت
تعداد کتابخانه های عمومی : 9 باب
تعداد استادیوم ورزشی : 2 باب
تعداد سالن ورزشی : 8 باب
تعداد زمین چمن : 6 مورد


بخش بهداشت و درمان

تعداد بیمارستان : 3 باب با 393 تخت(به ازای هر 670 نفر یک تخت در شهرستان سیرجان موجود می باشد)
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی : 3 باب
تعداد پایگاههای بهداشتی شهری : 9 باب
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستائی : 10 باب
تعداد خانه بهداشت : 50 باب
تعداد پزشکان متخصص و عمومی : 163 نفر


بخش حمل و نقل

راه آهن به : بندر عباس . یزد . اصفهان . تهران و مشهد
راه شوسه اصلی به مراکز چهار استان همجوار
فرودگاه دارای 2 پرواز در هفته به تهران . قشم و دبی
طول جاده آسفالت بین شهری : 365 کیلو متر
طول جاده آسفالت روستائی : 280 کیلو متر
طول جاده خاکی روستایی : 500 کیلومتر


بخش ایثارگران

تعدادشهدا : 519 نفر
تعداد جانبازان : 2626 نفر
تعداد آزادگان : 107 نفر
تعداد بسیجیان : 65000 نفر


بخش آموزشی

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی : 54489 نفر
تعداد دانشجویان : 7650 نفر
تعداد دانشگاه : 4 واحد ( دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور ، دانشکده تکنولوژی _ مدیریت دولتی )
تعداد اموزشکده فنی : 2 واحد
تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای : 1 واحد 

بخش صنعت و معدن

تعداد کل واحد های صنعتی در شهرستان : 173 واحد
تعداد نیروی شاغل در بخش صنعت:5570 نفر
تعداد معادن فعال ودارای پروانه بهره برداری :     30معدن
تعداد نیروی شاغل در بخش معدن: 2884 نفر

واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان  : 44 واحد
تعداد شاغلین : 2445 نفر
واحدهای فعال در شهرک صنعتی شماره یک :  71 واحد
تعداد شاغلین : 1675 نفر
واحدهای فعال در شهرک صنعتی شماره دو: 1 واحد
تعداد شاغلین : 3 نفر
واحدهای فعال در شهرک صنعتی زید اباد: 2 واحد
تعداد شاغلین : 33 نفر
واحدهای فعال در شهرک صنعتی بلورد: 1 واحد
تعداد شاغلین : 10 نفر
واحدهای فعال در سایر نقاط شهرستان : 53 واحد
تعداد شاغلین : 1860 نفر
ذخایرمعدن سنگ آ هن گل گهر : 1135 میلیون تن
ذخایرمعدن مس چهار گنبد : 45 میلیون تن


بخش خدمات شهری

تعدادکل مشترکین برق : 59571 اشتراک
تعدادکل مشترکین آب : 53000 اشتراک
تعداد کل مشترکین گاز : 29085 اشتراک
تعداد کل تلفنهای واگذار شده شهری :  43000 اشتراک
تعداد کل تلفنهای واگذار شده روستائی : 12000 اشتراک
تعداد تلفن همراه واگذارشده : 20000 اشتراک
تعداد تاکسیهای شهری : 389 دستگاه
تعداد تاکسیهای برون شهری : 281 دستگاه
تعداد سدهای فعال شهرستان : 2 سد ( تنگوئیه و شمس آباد )

بخش عمران شهری

تعداد 22 عدد پارک در شهرستان سیرجان موجود که مساحت کل آنها جمعا 1297453 متر مربع می باشد.
مساحت کل فضای سبز شهری 4500000 متر مربع می باشد.
برای هر نفر از جمعیت شهری 21.52 متر مربع فضای سبز شهری موجود می باشد.آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری

مناطق خوش آب و هوای شهرستان عبارتند از : دهنه درک پاریز _ منطقه بلورد و جهار گنبد _ سلطان پیرغیب و گدار خانه سرخ
آثار تاریخی عبارتند از : قلعه سنگ _ امامزاده احمد و امامزاده علی _ باغ سنگی _ میرزبر _ شاه فیروز _ یخدان های دو قلو _ بادگیر چپقی
سوغات شهرستان : پسته _ مسقطی _ انواع گلیم و قالیچه

وضعیت آب و هوا

تابستانهای گرم وخشک و زمستانهای سرد وخشک ، از مهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه فصل بارندگی در این شهرستان محسوب میشود میانگین بارندگی سالیانه 142 میلیمتر میباشد . رطوبت نسبی 36% میانگین درجه حرارت حداکثر 37 درجه سانتیگراد و حداقل 1- حداکثر درجه حرارت ( مطلق ) 42 و حداقل درجه حرارت ( مطلق ) 15- ارتفاع از سطح دریا 1730 مترمنبع :
بازدید : ۱۶۳۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲